Domeinen

Sterke kanten
Één van vier kerndomeinen waarop PEP tot uiting komt is een focus op sterke kanten. Het accent ligt hierbij minder op de preventie van specifieke problemen en stoornissen, maar meer op een generieke bevordering van de positieve ontwikkeling van kinderen. Het gaat dus niet om het denken in termen van problemen en risico’s, maar om het denken in termen van sterke kanten en mogelijkheden. Een sterkekantenbenadering gaat er vanuit dat alle leerlingen potentie hebben. Het zijn hun unieke sterke kanten en mogelijkheden die bepalend zijn voor succes en geluk in hun leven. Wat we aandacht geven, groeit en wordt realiteit. Tijdens PEP bespreken we daarom met leerkrachten hoe ze leerlingen kunnen uitdagen om hun positieve eigenschappen en talenten te onderkennen, te ontwikkelen en te gebruiken. Te beginnen met kleine stappen en successen.

Positieve relaties
Een ander domein waarop PEP tot uiting komt is een focus op positieve relaties. Het hebben van positieve relaties is één van de belangrijkste aspecten in het leven. Kinderen floreren door sterk en diepgaand contact met anderen. Het hebben van positieve relaties geeft je daarnaast support in moeilijke tijden. Tijdens PEP komt het benutten van de sociale context van de leerlingen aan bod. Denk hierbij aan het positief aanwenden van de diversiteit in de groep en het samen leren en het opbouwen/voortzetten van positieve relaties met de ouders. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt het positieve benutten van de sociale context ook een belangrijke betrokkenheid-verhogende-factor.

Compassie
Het derde domein waarop PEP tot uiting komt is een focus op compassie. Als we willen dat kinderen hun gezonde verstand, gezondheid en geluk behouden in het complexe en stressvolle leven van tegenwoordig moeten we hun hulpmiddelen voor cognitieve- en emotieregulatie aanreiken. Onderzoek heeft aangetoond dat als compassie een onderdeel is van het lesprogramma van kinderen, dit grote effecten heeft op zelfregulatie, sociaal gedrag en uiteindelijk op het opnemen van de lesstof. We zouden ons dus (nog) meer moeten richten op onderwijs aan het hele kind, zowel hun geest als hun hart. De drie elementen van Kristen Neff (zelfvriendelijkheid, een gevoel van medemenselijkheid en mindfulness) staan hierbij centraal. PEP rijkt oefeningen aan om compassie bij kinderen te ontwikkelen.

Plezier
Het laatste domein waarop PEP tot uiting komt is de focus op plezier; tot stand gekomen door het vele onderzoek naar positieve emoties. Positieve emoties hebben veel gewenste effecten op kinderen: ze zijn creatiever, leren beter, ontwikkelen en benutten meer hulpbronnen, hebben bredere aandacht, zijn pro-socialer, zijn veerkrachtiger enzovoort. Tegelijkertijd hebben mensen een negativiteits-bias: ze zijn meer gefocust op negatieve ervaringen en deze onthouden ze ook beter. Het is dus belangrijk om de aandacht voor en bewustzijn van positieve ervaringen en positieve emoties te vergroten. Barbara Fredrickson onderscheidt tien positieve emoties: plezier, dankbaarheid, kalmte, belangstelling, hoop, trots, vrolijkheid, inspiratie, ontzag, liefde. De uitdaging hier is hoe de aandacht voor en het bewustzijn van positieve ervaringen en emoties (verder) versterkt kan worden in de klas. Bij de uitvoer van PEP maken we gebruik van een toolkit met een breed scala aan oefeningen om positieve emoties te vergroten.