Waarden en leefregels 

Theoretische achtergrond
Een positief schoolklimaat is niet mogelijk zonder duidelijke, gedeelde waarden. Het gaat dan om de vraag welke uitgangspunten medewerkers van een basisschool centraal willen stellen. Waar doen we het voor? Waar willen we als school voor staan? Waarden drukken de gemeenschappelijke motivatie uit. De centrale waarden vormen de context voor het handelen van medewerkers en geven de richting aan. Zo opgevat zijn waarden leefregels. Ze bepalen hoe je in de dagelijkse praktijk met elkaar en met leerlingen wilt omgaan.

Formuleren van leefregels
Waarden zijn kort, krachtig en positief geformuleerd. Gedurende PEP houden we daarom een zogenoemde waardenconferentieTijdens de waardenconferentie kiest het team gezamenlijk een vijftal gemeenschappelijke waarden uit die goed passen bij waar de school nu staat en waardoor medewerkers zich geïnspireerd voelen. Gedurende PEP worden die vijf gemeenschappelijke waarden omgezet in vijf leefregels. Uiteindelijk hangen alle leefregels met elkaar samen. Per jaar kiest het team één a twee leefregels die gedurende een aantal maanden centraal staan.

Acties rondom leefregels
Uit de waardenconferentie komen concrete activiteiten naar voren. Het gaat hierbij om het in daadwerkelijk in de praktijk brengen van de waarden en leefregels die zijn opgesteld. Daarbij kunnen vier niveaus worden onderscheiden.

1. Het ontwikkelen en geven van lessen gericht op het versterken van de waarden van de leerlingen

2. Het toepassen van de waarden en leefregels in de fysieke schoolomgeving (denk aan posters, inrichting   

    van de school of inrichting van het plein

3. Het toepassen van de waarden en leefregels in de dagelijkse omgang en communicatie met het team  

    onderling

4. Het toepassen van de waarden en leefregels in de dagelijkse omgang en communicatie met de

    ouders