Samenwerking

 

Universiteit Twente

Universiteit Twente is in 2014 begonnen met het opzetten en onderzoeken van het Positief Educatief Programma binnen de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie. Deze vakgroep richt zich op het ontwerpen en evalueren van (technologische) innovaties die bijdragen aan welbevinden, gezondheid en gepersonaliseerde zorg. Sinds 2014 zijn er binnen die focus ook onderzoekers werkzaam die de implementatie van positieve psychologie in het onderwijs onderzoeken.

www.utwente.nl/nl/bms/pgt/

Fonds Kinderpostzegels

Het Fonds Kinderpostzegels heeft het onderzoek naar het Positief Educatief Programma mogelijk gemaakt door het verstrekken van twee onderzoekssubsidies. Het Fonds Kinderpostzegels zet zich in voor projecten in Nederland die kinderen ontwikkelingskansen voor een betere toekomst bieden. Kinderpostzegels heeft als doel om kinderen  – ongeacht de situatie, plaats of omstandigheden waarin ze opgroeien – de kans krijgen het beste en het mooiste uit zichzelf te halen.

www.kinderpostzegels.nl/nl

CEGO (centrum ervaringsgericht onderwijs) Leuven

Centraal bij CEGO staan het bevorderen van welbevinden en betrokkenheid en het stimuleren van ontwikkelingskansen voor elke leerling en elk kind. Als leerlingen zich goed voelen en geboeid bezig zijn, dan worden er groeikansen gecreëerd. Leerlingen en kinderen verdienen een krachtige leer- en leefomgeving die hen deze kansen biedt. Ze kijken vanuit hun welbevinden en hun betrokkenheid en gaan op zoek naar manieren om deze betrokkenheid te laten groeien zodat er deep level learning kan plaatsvinden. We maken binnen PEP graag gebruik van de jarenlange ervaring en lopende onderzoeken van het CEGO. Dit betekent concreet dat CEGO voor ons een studiedag over de pijlers Welbevinden en Betrokkenheid kan verzorgen of een externe scan kan komen uitvoeren in een school om de mate van betrokkenheid van leerlingen te bepalen. Een waardevolle aanvulling!

www.cego.be

Tweemonds

Tweemonds is gespecialiseerd in het procesgericht begeleiden van mensen waarin welbevinden en betrokkenheid gelden als belangrijkste kwaliteitsindicatoren van ontwikkeling. En dat geldt voor mensen van 0 tot 100 jaar. Daarom richt Tweemonds zich op iedereen die met kinderen leeft en werkt, van schoolleider tot ouder, van pedagogisch medewerker tot docent VO. Tweemonds is in staat mensen te begeleiden in het luisteren naar hun hart voor kinderen, dat te conceptualiseren met het hoofd en tot slot de vertaalslag te maken naar het handelen. Dat betekent dus ook dat ze een vertaalslag kunnen maken van PEP in de praktijk van alledag in het basisonderwijs. We maken daarom graag gebruik van de bijzondere expertise van deze dames! Hierbij valt te denken aan een workshop ‘Leerkrachtstijl’ of ‘Leren in een rijke leeromgeving’.

www.tweemonds.nl