Ervaringen

PEP is als een olievlek uitgespreid de laatste jaren. Het is in twee scholen regulier onderwijs gestart maar is reeds geimplementeerd op meerdere regulier, speciaal als voortgezet onderwijsinstellingen. Een sterk theoretisch kader en gefundamenteerd onderzoek ligt hieraan mede ten grondslag.

PEP in het regulier basisonderwijs

PEP is begonnen in het regulier basisonderwijs in het schooljaar 2014-2015 op twee scholen: OBS dr. Martin Luther Kingschool in Denekamp en OBS Twekkelerveld in Enschede. Op basis van de ervaringen van deze twee scholen is er een procesevaluatie verschenen in het blad Health Education (zie publicaties).

In het schooljaar 2015-2016 zijn de drie vestigingen van de Prinseschool in Enschede (Daalweg, Staringstraat en Prinsesstraat) gestart met PEP.

In het schooljaar 2017-2018 zijn OBS de Broekheurne in Enschede en OBS Harry Bannink in Enschede gestart met PEP. De effectiviteitsstudie rondom deze implementatie zal naar verwachting in 2019 verschijnen in een relevant wetenschappelijk tijdschrift.

In het schooljaar 2018-2019 zijn OBS de Zuidspring in Enschede en OBS La Res in Enschede ook gestart met PEP. Deze twee scholen hebben in het effectiviteitsonderzoek in eerste instantie gefungeerd als controlescholen.

PEP in het speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

PEP is begonnen in het speciaal basisonderwijs in het schooljaar 2016-2017 op twee scholen: het Mozaïek in Almelo en de Zevensprong in Hengelo (nu Stapsteen in Hengelo). Op basis van de ervaringen van deze twee scholen verschijnt er binnenkort een procesevaluatie in een gerenommeerd vakblad.

In het schooljaar 2016-2017 is de Huifkar in Enschede gestart met PEP in het speciaal basisonderwijs en is VSO het Penta-college in Hengelo gestart met PEP in het voortgezet speciaal onderwijs.

In het schooljaar 2018-2019 zijn zeven afdelingen van Onderwijscentrum het Roessingh (OCR) gestart met PEP (speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs). 

PEP in het MBO

Vanaf januari 2019 start het Helicon College in Helmond en het ROC van Twente (afdeling detailhandel) ook met PEP.