Heleschoolbenadering

PEP is integraal. Met integraal bedoelen we dat het bij PEP niet alleen gaat om het ontwikkelen van lessen, maar ook om de schoolvisie, de dagelijkse omgang met leerlingen, de samenwerking en communicatie tussen medewerkers en het partnerschap met de ouders. Deze heleschoolbenadering komt bij PEP tot uitdrukking in het cirkel model op de Home-pagina en in onderstaand, wetenschappelijk onderbouwde en onderzochte model. 

De waarden van de leerkrachten komen tot uiting op vier centrale gebieden in de positieve psychologie: sterke kanten, plezier, positieve relaties en compassie. De activiteiten die op deze domeinen ontplooid worden leiden tot het floreren van de leerlingen, verhoogde leerprestaties en verminderde gedragsproblematiek. Dit is waar te nemen door middel van het observeren van de procesindicatoren ‘welbevinden’ en ‘betrokkenheid’.