Studiedag ‘Betrokkenheid’ 

Theoretische achtergrond
Welbevinden en betrokkenheid staan in het hele proces centraal en vormen daarom het uitgangspunt voor de eerste studiedag. De visie rondom welbevinden en betrokkenheid is krachtig uitgewerkt door het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) van de Katholieke Universiteit Leuven, onder leiding van Ferre Laevers en Ludo Heylen (Laevers & Heylen, 2013). Deze visie en bijhorende methodieken zijn een belangrijke inspiratiebron voor PEP.

Scannen van welbevinden en betrokkenheid
Tijdens PEP besteden we veel aandacht aan het oefenen met het scannen van welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen. Tijdens deze studiedag worden alle leerkrachten van een school getraind in het scannen met behulp van de methodiek van het CEGO. Tijdens PEP staat het scanproces voortdurend op de agenda en bespreken we hoe we de geobserveerde scores van welbevinden en betrokkenheid kunnen verhogen.

Bevorderen van welbevinden en betrokkenheid
Welbevinden en betrokkenheid kunnen we specifiek bevorderen door aandacht te geven aan positieve emoties en ervaringen, door aan te sluiten bij de talenten van kinderen en bij wat hen boeit, hun sterkste positieve eigenschappen te ontdekken en te versterken. Wanneer welbevinden en betrokkenheid laten zien dat een kind zich emotioneel en cognitief goed ontwikkelt, leidt dit tot bloei van kinderen, tot betere leerprestaties en tot een afname van probleemgedrag en psychische klachten. Dit heeft vervolgens weer een positief effect op het schoolklimaat waar alle betrokkenen van profiteren. We gaan deze studiedag met het team kijken hoe we een start kunnen maken met het bevorderen van deze twee pijlers