Masterclasses

Positieve Psychologie in de praktijk? Schrijft u zich nu in voor een ONLINE Masterclass!

 

Masterclass: Positieve psychologie: achtergrond en toepassingen.

Drs. Jochem Goldberg en Drs Marjolein Prenger

Vrijdag 23 Oktober 2020 9.30 – 12.00 uur

In deze masterclass laten we het team (verder) kennis maken met de theoretische kaders van de positieve psychologie. Recente onderzoeken, goede praktijkvoorbeelden en lopende trajecten zullen we aan u presenteren. We bieden u daarnaast concrete handvaten om met positieve psychologie aan de slag te gaan in een team, op een school of binnen een organisatie. We zullen u ook de kracht van Positieve Psychologie zelf laten ervaren middels oefeningen en schrijfopdrachten. Aan het eind van de Masterclass kunt u op basis van de wetenschappelijk achtergronden en praktische toepassingen een persoonlijk plan maken om Positieve Psychologie in uw eigen leven of werkveld een plek te geven.

 

Masterclass: Inzicht in welbevinden en betrokkenheid.

Drs. Jochem Goldberg en Drs. Marjolein Prenger

Vrijdag 22 Januari 2021 9.30 – 12.00 uur

In deze masterclass lichten we het belang van een hoge mate van welbevinden en betrokkenheid bij leerlingen/studenten toe. Deze twee pijlers vormen het fundament van een optimale leeromgeving. We zullen dit aan de hand van wetenschappelijke bevindingen en zelf ontwikkelde modellen verder toelichten. Daarnaast zullen we u de vaardigheid aanleren om de mate van welbevinden en betrokkenheid bij leerlingen/studenten in kaart te brengen. U kunt na deze Masterclass direct met de verworven kennis aan de slag gaan binnen uw eigen onderwijsinstellling; een basisschool, middelbare school of Hoger Onderwijs. De scores van welbevinden en betrokkenheid bieden u de mogelijkheid het onderwijsaanbod nog meer af te stemmen op de behoeftes van de leerling/student waardoor de leerprestaties zullen verbeteren.

 

Masterclass: Coöperatieve werkvormen.

Drs. Ellen ter Bogt

Vrijdag 23 oktober 2020 9.30 – 12.00 uur

Coöperatieve werkvormen zijn de didactische structuren die gebruikt worden bij coöperatief leren. Hierbij werken de leerlingen/studenten samen in kleine groepen, volgens specifieke stappen. De werkvormen zijn zo opgezet dat iedereen evenveel inbreng heeft. De leerlingen/studenten hebben elkaar ook nodig om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Zo versterken ze hun eigen leerproces én dat van de ander; dit principe sluit zeer nauw aan bij de Positieve Psychologie en verhoogt betrokkenheid. In deze masterclass zal u de kracht van coöperatieve werkvormen ervaren aan de hand van talrijke voorbeelden en oefeningen. U zal met een rijke toolbox deze masterclass afsluiten.

 

Praktische informatie

De workshops zullen in een veilige online omgeving worden aangeboden. U ontvangt hiervoor een link in uw e-mail, zodat u eenvoudig kunt deelnemen. De masterclass zal 2,5 uur duren, inclusief pauzes en werkvormen. Per deelnemer zijn de kosten 50 euro, waarbij een minimum van 10 en een maximum van 30 deelnemers wordt gehanteerd. Uiteraard kunt u zich ook als team opgeven. We zullen dan in overleg een teamtarief bepalen.

Aanmelden Masterclasses

Graag meld ik me aan voor de Masterclass